Prime foto: Monika Unkuri Müller & Majja Unkuri

Trädgårdstjänster

 

Behöver du hjälp med din utemiljö eller dina gröna

ytor? Vi erbjuder allt inom trädgård såsom plantering,

trädbeskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrens,

planering samt ritningsförslag. Vi utför också tjänster

gällande stenarbeten, vatten- och nyanläggningar.

 

Vår erfarne och utbildade trädgårdsmästare utför

löpande trädgårdsuppdrag såväl som mer speciali-

cerade punktinsatser. Varför inte boka in en konsulta-

tionstid och äntligen få klarhet i gröna frågor och

funderingar? Vi finns för alla, likväl inom det privata

som för offentliga miljöer. Vi skräddarsyr kurser och

föredrag utifrån era önskemål inom den gröna sfären.

Trädgård innefattar mer än bara jord och växter, näm-

ligen även biologi, geologi, kreativitet, kretslopp, växt-

skydd, psykologi, ekonomi, livsåskådning, arbete och

sist, men inte minst tålamod och det har vi!

 

RUTAVDRAG

Passa på att utnyttja den populära möjligheten till

skattereduktion. Den inkluderas i många delar av

vår trädgårdshjälp. Se vidare på www.skatteverket.se »

 

Varför inte ett presentkort i form av trädgårdshjälp?

© 2012–2014 MUMS GRÖNA, 070-327 67 45, kontakt@mumsgrona.se »

Webbdesign: PREZEND.se »